SATAN A SMRT

SATAN A SMRT FRANK SCHÄTZING Prolog Vlk stál na pahorku a upřeně hleděl na zlatě ozářený prstenec mocných hradeb. Dýchal pravidelně. Mohutné slabiny se mu lehce chvěly. Celý den běžel, z krajiny kolem Jülichových hradů dolů přes vrchovinu až sem, kde houština končila a otvíral se výhled na vzdálené město. Přesto se necítil ani vyčerpán,… Continue reading SATAN A SMRT